တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့များ အမည်စာရင်း

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ

ကချင်ပြည်နယ်

၁။       ဒေါက်တာခက်အောင်                                 ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးထွန်းတင်                                            လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးခင်မောင်မြင့်(ခ)ဦးဒိတ်                             ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဦးစိုင်းစိန်လင်း                                         ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးအားတီယောဟန်                                   လီဆူတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဦးရန်နမ်းဖုန်                                           ရဝမ်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဗိုလ်မှူးကြီး သူရမျိုးတင်                               လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးဝေလင်း                                              ဘဏ္ဍာ၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဝန်ကြီး ဌာန

၉။       ဦးဝင်းညွန့်                                              လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှု လက်မှု ဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးမြသိန်း                                               စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

၁၁။     ဦး H လအောင်                                        သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

၁၂။     ဦးနေဝင်း                                               စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၃။     ဒေါက်တာသင်းလွင်                                   လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၄။     ဦးဒီဆင်ရမ်                                             ဥပဒေချုပ်

၁၅။     ဦးတင်လှိုင်                                             စာရင်းစစ်ချုပ်

ကယားပြည်နယ်

၁။       ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို                                    ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးလှထွေး                                              လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးလှမျိုးဆွေ                                           ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဗိုလ်မှူးကြီးမြင့်ဝေ                                      လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးခင်မောင်ဖြူ                                          လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ် ဝန်ကြီး ဌာန

၆။       ဦးဘော့စ်ကို                                            စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဌေး                           စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးတီရယ်                                               သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးမော်မော်                                             စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးစိုင်းကျော်ဇံ                                          ဥပဒေချုပ်

၁၁။     ဦးအောင်မောင်း                                       စာရင်းစစ်ချုပ်

ကရင်ပြည်နယ်

၁။       ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်                                   ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးစောချစ်ခင်                                          လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးတေဇထွဋ်လှိုင်ထွေး                                ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဦးမင်းတင်ဝင်း                                         မွန်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးခွန်မျိုးတင့်                                           ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်လွင်                                 လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးသန်းနိုင်                                              စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးစောမြင့်ဦး                                           စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးစိုးလှိုင်                                               လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးစောပြည်သာ                                        သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊သစ်တော၊ သတ္တုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၁၁။     ဒေါက်တာတင်ဝင်းကျော်                              လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၂။     ဦးစောချစ်မြင့်လေး                                    ဥပဒေချုပ်

၁၃။     ဦးစောလှထွန်း                                         စာရင်းစစ်ချုပ်

ချင်းပြည်နယ်

၁။       ဦးဆလိုင်းလျန်လွယ်                                  ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးဇိုဘွေ                                                လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်                                လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဦးဝီကော                                               စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးမန်ဟင်းဒါးလ်                                       စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် သတ္တု ဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဦးရွှေထီးအိုး                                            လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဆလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်                                  စည်ပင်သာယာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှုလက်မှု ဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးပေါင်လွန်းမင်ထန်                                   လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးထန်ကျုံး(ခ) ဦးဆနီဇာဟိုး                         ဥပဒေချုပ်

၁၀။     ဦးလာလ်တင်မန်း(ခ) ဦးဒေးဗစ်လာလ်တင်မောင် စာရင်းစစ်ချုပ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

၁။       ဒေါက်တာမြင့်နိုင်                                      ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးသန်း                                                 လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးကေဆိုင်း                                            နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ

၄။       ဒေါ်မွှေးမွှေးခင်                                         ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးလာလ်ထောင်ထန်း                                 ချင်းတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်သန့်နိုင်                              လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးစိုးဦး စီမံကိန်းနှင့်                                    ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးကမ်ဇာမုံ                                             စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးသန်းညွန့်ဝင်း                                        လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးမြင့်ကြည်                                            စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၁။     ဒေါက်တာဇော်ဝင်း                                    လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၂။     ဦးခင်မောင်လှ                                         ဥပဒေချုပ်

၁၃။     ဦးစိုးလွင်                                               စာရင်းစစ်ချုပ်

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

၁။       ဒေါက်တာလဲ့လဲ့မော်                                  ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးခင်မောင်အေး                                       လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးစောလုကာ                                          ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ဇေယျ                                လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးဖြိုးဝင်းထွန်း                                         စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဦးဟိုပင်                                                လူမှုရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးမြင့်မောင်                                            သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးကြည်လှိုင်                                           လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးမြင့်စန်း                                               စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီး ဌာန

၁၀။     ဦးစိုးမြင့်                                                ဥပဒေချုပ်

၁၁။     ဦးသိန်းထွန်း                                           စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၂။     ဦးတင်အောင်                                          တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

၁။       ဦးဝင်းသိန်း                                             ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးခင်မောင်ရီ                                           လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဒေါ်နော်ပွယ်ဆေး                                     ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဗိုလ်မှူးကြီးလှမျိုးရွှေ                                   လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြိးဌာန

၅။       ဦးအောင်ဇော်နိုင်                                      စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဦးကျော်မင်းဇံ                                          သယံဇာတ၊ သစ်တောနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးမောင်မောင်လွင်                                    စည်ပင်သာယာနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးညွှန့်ရွှေ                                              စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးသန်းဝင်း                                             စက်မှုလျှပ်စစ်နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးအုန်းမြင့်                                             ဥပဒေချုပ်

၁၁။     ဒေါ်သန်းဝင်း                                           စာရင်းစစ်ချုပ်

၁၂။     ဦးမောင်မောင်အေး                                    တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

၁၃။     ဒေါ်လွင်လွင်အေးကျော်                               တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

၁။       ဒေါက်တာအောင်မိုးညို                                ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးတာ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးလှထွန်း                                              ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဗိုလ်မှူးကြီး မင်းဦး                                      လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးတင်နွယ်ဦး                                          ဆောက်လုပ်ရေး၊ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဦးစိုးမြင့်                                                စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးမြင့်ဇော်                                              သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ လျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးဇော်မင်း                                              စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေး ဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးနေမျိုးကျော်                                         အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အား ဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဒေါက်တာခင်မောင်အေး                              လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၁။     ဦးဆန်းလင်း                                           ဥပဒေချုပ်

၁၂။     ဦးလှသန်း                                              စာရင်းစစ်ချုပ်

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

၁။       ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်                              ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးအောင်ကျော်ဦး                                      လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဒေါက်တာရဲလွင်                                       စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန မြို့တော်ဝန်

၄။       ဦးစိုင်းကျော်ဇော                                       ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်ကျော်မင်း                            လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဒေါက်တာစိုးသန်း (ခ) ဦးကျော်စိုးသန်း             စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးဇာနည်အောင်                                       လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးမျိုးသစ်(ခ) ဦးပါလေး                               သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန

၉။       ဦးမြတ်သူ                                              စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးအောင်ဝင်း                                           ဥပဒေချုပ်

၁၁။     ဒေါ်ခင်အေးဆွေ                                       စာရင်းစစ်ချုပ်

မွန်ပြည်နယ်

၁။       ဒေါက်တာအေးဇံ                                      ဝန်ကြီးချုပ်      

၂။       ဒေါ်တင်အိ                                             လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးရွှေမြင့်                                               ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဒေါ်စံဝင့်ခိုင်                                            ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးအောင်မြင့်ခိုင်                                       ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းနိုင်ဦး                                   လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးမင်းထင်အောင်ဟန်                                 လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဒေါက်တာထိန်လင်း                                   လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးထွန်းဌေး                                             စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဒေါက်တာမင်းကြည်ဝင်း(ခ) နိုင်ကြည်ဝင်း          သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာန

၁၁။     ဦးဝဏ္ဏကျော်                                           စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန

၁၂။     ဒေါ်အေးအေးမို့                                        ဥပဒေချုပ်

၁၃။     ဒေါ်သိန်းသိန်းဦး                                       စာရင်းစစ်ချုပ်

ရခိုင်ပြည်နယ်

၁။       ဦးညီပု                                                  ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးစံကျော်လှ                                           လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးပုန်ဘွေ                                              ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဗိုလ်မှူးကြီးထိန်လင်း                                   လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးကျော်အေးသိန်း                                     ဘဏ္ဍာရေး၊ အခွန်၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဦးကျော်လွင်                                           စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် သတ္တု တွင်းဝန်ကြီး ဌာန

၇။       ဦးအောင်ကျော်ဇံ                                      လျှပ်စစ်၊ စက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးမင်းအောင်                                           စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဒေါက်တာချမ်းသာ                                    လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးကျော်လှထွန်း                                       ဥပဒေချုပ်

၁၁။     ဒေါ်ယဉ်လှ                                             စာရင်းစစ်ချုပ်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

၁။       ဦးဖြိုးမင်းသိန်း                                         ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးတင်မောင်ထွန်း                                     လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးမောင်မောင်စိုး                                       မြို့တော်ဝန်၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

၄။       နော်ပန်းသဥ္ဇာမျိုး                                      ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဦးဇော်အေးမောင်                                      ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဗိုလ်မှူးကြီးတင်အောင်ထွန်း                           လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးမြင့်သောင်း                                          စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးဟံထွန်း                                              စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊သစ်တောနှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဒေါ်နီလာကျော်                                        လျှပ်စစ် စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးနိုင်ငံလင်း                                            လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၁။     ဦးဟန်ထူး                                              ဥပဒေချုပ်

၁၂။     ဒေါ်ခင်သန်းလှ                                        စာရင်းစစ်ချုပ်

ရှမ်းပြည်နယ်

၁။       ဒေါက်တာလင်းထွဋ်                                   ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်                                          လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဦးခွန်ထွန်းလူ (ခ) ဒီကီ                               “ဝ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း

၄။       ဦးကျောက်တယ်ချန်                                   ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၅။       ဦးဝင်းကျော် (ခ) ဦးအိုက်မန်း                        ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

၆။       ဦးခွန်စံလွင်                                             ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ

၇။       ဦးအာကာလင်း                                        ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ

၈။       ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်                        ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးဇုတ်ဒေါင်                                            ကချင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဦးဂူဆာ                                                 လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၁။     ဦးယောသပ်                                            လားဟူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၂။     ဦးအာဗေလှ                                            အာခါတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၃။     ဒေါက်တာထွန်းလှိုင်                                   အင်းသားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဌာန

၁၄။     ဦးခွန်အေးမောင်                                       ကယန်း (ခ) ပဒေါင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန

၁၅။     ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမိုးအောင်                                လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၁၆။     ဦးစိုင်းလုံကျော်                                         စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန

၁၇။     ဦးခွန်ရဲထွေး                                            လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၈။     ဒေါက်တာညီညီအောင်                               သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

၁၉။     ဦးဆွေသိန်း                                            လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

၂၀။     ဦးစိုးညွန့်လွင်                                          စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးဌာန

၂၁။     ဒေါက်တာမျိုးထွန်း                                     လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၂၂။     ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ                                       ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၂၃။     ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း                                           စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

၂၄။     ဦးတင်ဦး                                               ဥပဒေချုပ်

၂၅။     ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း                                         စာရင်းစစ်ချုပ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

၁။       ဦးမန်းဂျော်နီ                                           ဝန်ကြီးချုပ်

၂။       ဦးအောင်ကျော်ခိုင်                                     လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ

၃။       ဂါ့မိုးမြတ်မြတ်သူ                                       ကရင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၄။       ဦးတင်စော                                             ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၅။       ဗိုလ်မှူးကြီးကျော်စွာလှိုင်                               လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန

၆။       ဦးလှကျော်                                             စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

၇။       ဦးဘဟိန်း                                              စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

၈။       ဦးဝင်းဌေး                                              လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ် ရေး ဝန်ကြီးဌာန

၉။       ဦးကျော်မြင့်                                            စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၀။     ဒေါက်တာလှမြတ်သွေး                               လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန

၁၁။     ဦးသိန်းရွှေ                                              ဥပဒေချုပ်

၁၂။     ဒေါ်စန်းစန်းခိုင်                                         စာရင်းစစ်ချုပ်

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်

၁။       ဒေါက်တာမျိုးအောင်                                  မြို့တော်ဝန် နေပြည်တော်ကောင်စီ (ဥက္ကဋ္ဌ)

၂။       ဗိုလ်မှူးကြီးမင်းနောင်                                  ကောင်စီဝင်

၃။       ဦးအောင်မြင်ထွန်း                                     ကောင်စီဝင်

၄။       ဦးတင်ထွန်း                                            ကောင်စီဝင်

၅။       ဦးတင်ထွဋ်                                             ကောင်စီဝင်

၆။       ဦးအေးမောင်စိန်                                       ကောင်စီဝင်

ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ ဦးစီး အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌများ

၁။       ဦးကေဆိုင်း                                            နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ

၂။       ဦးခွန်စံလွင်                                             ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ

၃။       ဦးဝင်းကျော်(ခ)ဦးအိုက်မိန်း                          ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ

၄။       ဦးကျောက်တယ်ချန်                                   ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ

၅။       ဦးခွန်ထွန်းလူ (ခ) ဒီကီ                               “ ဝ ” ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်း

၆။    ဦးအာကာလင်း                                           ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ